Padwerk (Pathwork)

Eva en John Pierrakos

Het Padwerk vormt een rijke, cognitieve basis voor psycho-spirituele ontwikkeling.
Centraal staan de 258 lezingen die via Eva Pierrakos zijn gegeven. Ze mogen in originele tekst wat archaïsch klinken maar ze bevatten oneindig diepe wijsheid en mensenkennis. Liefdevol en boeiend zijn ze ook helder en praktisch gericht. Ze hebben mijn leven grondig veranderd en ik lees nu nog steeds in de lezingen zelf of in de afgeleide boeken van Susan en Donovan Thesenga.
Met het Padwerk kom je stap voor stap tot persoonlijke transformatie en dichter tot heelheid, tot de essentie of Core van je wezen. Een ontdekkingsreis naar je ware zelf doorheen de lagen van de persoonlijkheid, de verdedigingsstrategieën, ontkenning en angst. De reis leidt tot bewustwording en transformatie van onbewuste patronen in denken en doen. Je komt dichter bij je echte verlangens.
Tegelijkertijd is het ook een transpersoonlijke weg om het goddelijke of het creatieve principe in jezelf te hervinden.

Sleutelwoorden in dit proces zijn: acceptatie van alles wat er in je is en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

Eva trouwde met John Pierrakos, en uit hun samenwerking groeide Core Energetics Evolutionary Process, kortweg Core Energetics.

(http://pathwork.org) (http://www.padwerk.nl/lezingen/padwerk-boeken)