Eigenwaarde

Een gezond gevoel van eigenwaarde is onmisbaar om je goed in je vel te voelen en prettige, soepele relaties te onderhouden. Het moet niet te klein zijn en ook niet te groot.

Soms lijkt dat buiten je bereik te liggen. Telkens weer komt de innerlijke criticus je op je hoofd slaan. Je maakt je klein, je voelt je overal tekortschieten.
Of je blaast jezelf op en oogst niet de waardering waarop je hoopte. Sommige dingen hebben we gewoon niet geleerd, of hebben we afgeleerd, zoals optimistisch en hoopvol in het leven staan, of goed voor onszelf zorgen. En dan zegt men : die ziet zichzelf niet graag. Auw.

Mensen geloven soms niet dat verandering mogelijk is voor hen. Het is waar dat we feiten uit het verleden niet kunnen veranderen. Maar we kunnen er wel de lading afhalen. Je kan loskomen uit je harnas, je korst van angst en verdediging. We kunnen leren centeren, gronden en de draagkracht van de aarde ondervinden. Waarna we ons dankbaar kunnen openen voor anderen en voor de hogere vibratie van universele intelligentie en inspiratie. Zonder zweverig te worden of brokken te maken.

Waardevolle vaardigheden die je ook zelf kan ontwikkelen met yoga, lichaamswerk en meditatie. Ik help je met plezier op weg.
We hoeven het niet te zoeken in bezit of in uiterlijke omstandigheden, maar we kunnen leren onszelf te waarderen omdat we bestaan. Omdat we een wonderlijk wezen zijn, dat veel meer kan dan het nu denkt te kunnen. In gelijkmoedigheid die geen onverschilligheid is, met een open hart dat toch niet zwak of te toegeeflijk is.

Core werk en healings vergroten je zelf-gevoel. Gaandeweg krijg je meer van jezelf te zien, krijg je meer het gevoel dat je bestaat, dat je mag bestaan, en dat bestaan best prettig is. Minder gefragmenteerd, beter gegrond in de aarde en in jezelf.
Ik geloof in je potentieel en ik houd de visie op je essentie voor je vast tot je ze zelf kan dragen.

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.
We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking
so that other people won’t feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not just in some of us; it is in everyone.
And as we let our own light shine,
we unconsciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

 – by Marianne Williamson

(from “A Return To Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles”)