Brennan Healing Science®

Hands-on healing, volgens de methode van Barbara Brennan of als Reiki, is een zachte en toch krachtige behandeling om de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van je lichaam en je leven in balans te brengen.

Deze werkwijze is bevorderlijk voor :

 • je vitaliteit en energieniveau
 • het versterken van je zenuwstelsel en immuniteit
 • het veilig verwerken van emoties
 • inzicht en zelfontwikkeling, ook bij kinderen
 • zelfwaardering, krachtig op eigen benen staan
 • zelfexpressie en vreugde
 • het helen en transformeren van relaties
 • waardig en fijn ouder worden

Vóór de healings doe ik yoga en meditatie, zodat ik  een graad van coherentie in mezelf bereik van waaruit ik in resonantie kan treden en doorgeven.  Hands-on healing technieken herstellen dan rechtstreeks verstoringen in je veld zodat je een ervaring van heelheid en welbevinden krijgt. Ik combineer hands-on healing met gesprek en gerichte oefeningen om je gewaarzijn in gevoel en gedachten te vergroten. Je kan het dus complementair gebruiken bij :

 • de heling van (chronische) fysieke symptomen
 • het verzachten van pijn (post-chirurgische, chronische, migraine, rugpijn…)
 • verkorten van de herstelperiode bij ziekte of na een ingreep, revalidatie ondersteunen
 • het verzachten van de neveneffecten van een chemokuur
 • het loslaten van beperkende overtuigingen
 • verslavingsproblematiek
 • stress, angst en depressie, traumaverwerking, verdriet
 • geblokkeerde creativiteit en leerstoornissen
 • stervensbegeleiding

Deze uitgebreide en onderbouwde healingmethode vergt een 4-jarige opleiding en training. De beoefenaar gaat er in belangrijke mate door de eigen contracties heen zodat hij/zij in staat is ten volle aanwezig te zijn voor de cliënt en zijn/haar energie kan kanaliseren.

Soms volstaat één sessie hands-on healing om een keerpunt te bereiken. Soms heb je meer nodig, dan bekijken we samen hoe jij je energie gebruikt, hoe je distorsies in je veld bewerkstelligt en waar je in oude patronen hervalt.

Let op : healings zijn geen vervanging voor het doktersbezoek

Healing werkt o.a. door intense ontspanning en biedt dus soelaas bij alle stress- gerelateerde klachten. Stress veroorzaakt immers contractie op verschillende niveaus en disharmonie in je energiestroom. Het tafelwerk biedt een gevoelsmatige ervaring die je helpt om nieuwe realiteit vorm te geven. Het heeft een positieve invloed op je levenslust en helpt om je leven als zinvol te ervaren.

Mensen bezoeken een healer meestal omdat ze ergens mee (vast)zitten. Het is dan mijn bedoeling om je terug in “flow” te brengen. Het kan gaan over fysieke beperkingen, maar ook over een gemoedstoestand of een gewoonte die je wil veranderen. Als ons energieveld rustig, helder en coherent vibreert, dan volgt optimale gezondheid en interne vrede. Het wordt meer haalbaar om te leven volgens je diepste verlangen. Het is niet altijd gemakkelijk, soms confronterend, maar per saldo worden wezenlijke veranderingen in je leven mogelijk.

Cialis Dagelijks (Daily) is ideaal voor de behandeling van erectiestoornissen. Cialis Daily verbetert het vermogen tot het krijgen van een erectie sterk. Het fijne aan de https://erectiepillen-online.nl/cialis-5mg-dagelijks-bestellen is dat het je instaat stelt om elk moment van de dag seksueel actief te worden. Dus een planning om je seksleven heen maken is niet meer van toepassing met Cialis dagelijks. Je hoeft alleen maar elke dag rond dezelfde tijd een pilletje in te nemen.

Zelf vind ik het prettig om healing te ontvangen, dat gebeurt regelmatig in “intervisie” bijeenkomsten met collega’s. Als ik me IMG_0194 kleinonrustig en nerveus voel, dan is het net of de plooien gladgestreken worden en ik kan weer helder denken. Of als ik ziek ben en genezing laat op zich wachten, dan doet het deugd, het versterkt mijn zelfgenezend vermogen. Sterk te worden en toch zacht, levendig en toch rustig, dat doet energiewerk voor mij.

Het “hands-on” aspect van healings is meestal zeer aangenaam (pijn kan evenwel kortstondig verhevigen). Het geeft een boost aan de natuurlijke zelf-onderhoudende processen van je lichaam (vernieuwing, heling, homeostase en aanpassing)  en aan de zelf-transformatie en zelf-transcenderende capaciteit van het organisme.
Het lichaam is ons onderbewuste geheugen, en hands-on healing helpt je te herinneren wie je in wezen bent. Het brengt zaken die klaar zijn voor healing naar de oppervlakte. Onbewuste conflicten en weerstanden komen in het bewustzijn, waar we onszelf gewaar zijn en keuze mogelijkheden hebben. Zo heeft niet alleen ons lichaam  baat bij de sessie maar komt er grotere harmonie op alle gebieden van je leven. Samen exploreren we die heel verscheidene gebieden, van het fysieke over het relationele tot het spirituele. Ik fungeer daarbij als je klankbord, je spiegel, je begeleider.

Uitgebreide informatie vind je terug in de boeken van Barbara Brennan, “Licht op de aura” en “Bronnen van licht”, beide klassiekers op het domein van energy healing. En in haar laatste boek, Core Light Healing.

Barbara Brennan is doctor of Philosophy, doctor in de Theologie en heeft een Mastergraad in de Fysica. Als gewezen NASA medewerker was ze een pionier en vernieuwer op het vlak van energie-bewustzijn. Reeds meer dan 30 jaar verricht ze onderzoek naar het menselijk energieveld. Zij is tevens Core Energetics Graduate en  senior Padwerkbegeleider. In 1982 richtte ze de ‘Barbara Brennan School of Healing’ op in Florida. In 2002 opende ze ook een school in Oostenrijk die een tiental jaar bleef bestaan en nu verder gezet wordt in UK en Frankrijk.
De vier jaar durende intense opleiding is gericht op diepe persoonlijke transformatie en is ‘toegewijd aan de evolutie van de menselijk ziel’. Brennan healers zijn in hun opleiding verplicht geweest om onder begeleiding in hun eigen diepste angsten, woede en verdriet te duiken.  Hierdoor kunnen zij veiligheid en draagvlak bieden bij emotionele processen in hun cliënt. Er worden zowel geavanceerde healing technieken als anatomie en fysiologie onderwezen. We ontwikkelen psycho-spirituele vaardigheden en een positieve intentionaliteit die ons op één lijn brengt met de meest zinvolle invulling van ons leven.

Voor meer informatie over Barbara Brennan en BBSH kan je terecht op http://www.barbarabrennan.com

Ground, breath, touch, feel, express, reflect…