Boeddhisme

© Stefan Snick  is een praktische levenswijze zonder dogma, waarin de mens centraal staat. De Vier Nobele Waarheden beschrijven het inzicht in het lijden en de mogelijkheid van verlossing. Het Edele Achtvoudige Pad beschrijft de middenweg, het pad dat ieder mens moet gaan om de verlichting te bereiken.  In principe worden al onze schadelijke gedachten en emoties (hechting, woede, trots) veroorzaakt door een onjuist begrip van de werkelijkheid.

In dit leven bestaan grote verschillen tussen mensen. Boeddhisten en Hindu’s vinden dit geen goddelijke beschikking maar een gevolg van voorafgaande handelingen. Ieder schept zijn eigen omstandigheden en kan zijn situatie ook verbeteren. Je Karma is dan bepalend voor de kwaliteit van je leven en je wedergeboorte. Volgens de boeddhistische leer verlaat de ziel na de dood het stoffelijke lichaam om in een ander lichaam wedergeboren te worden. Pas als men loskomt van wereldse zaken maakt men kans om los te komen uit de eeuwigdurende kringloop van wedergeboorten.
Nirvana betekent dan het uitwaaien van de vlam der begeerte. Het betekent totale verlossing van angst en leed, van spanning en lijden.

Wat mij in deze leer aanspreekt is ondermeer  het concept van zelfverantwoordelijkheid en de zeer praktische aanwijzingen om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen in je lot en je individuele bestaan, met het oog op gelukzaligheid en zelfrealisatie.

Tal van actuele methoden in de psychotherapie zijn schatplichtig aan de eeuwenoude leer van de Boeddha.