Ethiek

Ik engageer me om de ethische richtlijnen van de EABP (European Association for Body Psychotherapy) toe te passen. Ook de Principles of Practice, zoals die door BBSH zijn opgesteld.

BHS Practitioner Logo

Dat houdt in dat ik me inzet om je te begeleiden met al mijn kennis en kunde, in integriteit en mededogen.

Indien nodig en wenselijk refereer ik je naar andere gespecialiseerde hulpverleners of medische zorgverstrekkers.

Ik stel zelf geen diagnose en schrijf geen medicatie voor.

Ik respecteer je waardigheid, je vertrouwen en je persoonlijke weg.

Ik ontvang zelf regelmatig supervisiesessies en school me met plezier verder bij op het domein van lichaams- en energiewerk en algemen psycho-spirituele ontwikkeling.