On-line sessie

Als verplaatsing niet mogelijk is, kan een sessie ook prima via het internet gebeuren.

We ontmoeten elkaar via Zoom of Skype. 

Het honorarium bedraagt 70,00 € per uur en kan gestort worden op  “Annick Schuerman HP ,  BE58 9730 3874 6379 BIC ARSPBE22″, met vermelding van je naam en datum van de sessie.