Core Energetica

Core april 2014 023 klein

Core Energetica (“Core”) is een samengaan van lichaamsgerichte training, psychotherapie en spirituele ontwikkeling.

We werken aan de psyche via het lichaam. Dynamisch, speels en confronterend.
De methode is gericht op het vergroten van zelfbewustzijn, het verdiepen van gevoelens en de groei van innerlijke kracht. Ze kan in een relatief korte tijd de vitaliteit en de energie verhogen en tot positieve verandering leiden.
Via beweging, ademhaling en persoonlijke interactie onderzoeken we samen de blokkerende patronen in jezelf en in relatie tot de ander(en). Vooral de patronen die je ervan weerhouden te genieten en je leven ten volle te leven vanuit je eigen waarheid.

Core Energetica is gebaseerd is op uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich en is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos (nl.wikipedia.org/wiki/John_Pierrakos).
Core Energetica neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern van elk mens als uitgangspunt. De kern van waaruit van nature levensenergie, liefde en plezier stromen, en die impulsen geeft tot groei en ontwikkeling als mens vanuit de eigen waarheid. Het opnieuw ontsluiten van deze kern samen met het verwerven van inzicht in hoe sommige patronen de kern kunnen afsluiten, is het doel van de Core Energetische methode. Veel oefeningen komen uit de Bio-energetica, die John Pierrakos samen met Alexander Lowen ontwikkelde. Core Energetics wordt conceptueel onderbouwd met het Padwerk van Eva Pierrakos. Je werkt met Masker, Lager Zelf en Hoger Zelf als kernbegrippen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_Pierrakos).

Psychosomatiek

In de sessies, individueel of in groep, krijg je inzicht in de wijze waarop we met onze energie omgaan en waar/hoe we ze blokkeren. Hoe we de verdedigingspatronen die we als kind creëerden herhalen, zodat we beperkt, gefrustreerd en machteloos blijven. En zelfs ons lichaam ontregelen.
Bewustzijn is waardevol, maar we moeten ook onze fysieke energie of levenskracht mobiliseren om blijvende verandering te bekomen in onze innerlijke wereld en in de wijze waarop we het leven en de buitenwereld ervaren. Werken met het lichaam transformeert onze ervaring, want onze verdediging, onze overtuigingen, aanpassingsmechanismen en emotionele respons zijn niet enkel psychologisch maar ook somatisch, dit wil zeggen verankerd in lichaam én geest.

Lichaamstechnieken openen het bewustzijn voor onderdrukte gevoelens en laten toe te werken met die energie tot buiten de “comfort” zone. We leren deze energie te gronden en te integreren. We expanderen ons idee van wie we zijn, laten onze creativiteit de vrije loop en kunnen het leven ruimer omhelzen.

Lichaamsgerichte modaliteiten als Core Energetics zijn interessant voor persoonlijke ontwikkeling en effectief voor het werken met angst, depressie, persoonlijkheidsproblemen, sexuele dysfunctie enz… Het Core transformatieproces gaat verder dan symptoombehandeling, tot diepe niveaus van het wezen waar vaste gedragspatronen in karakterstructuren ingebed zijn.
Veel blokkades zijn ontstaan op vroege leeftijd, op de momenten dat een kind zijn authentieke kern en oorspronkelijke emoties moest verbergen om zich te kunnen handhaven. Er is de gedachte of de ervaring dat de liefde, aandacht en zorg die nodig is om te overleven, uitblijft als woede of haat hun volle expressie krijgen. Het enige alternatief voor een kind is de onderdrukking of het afsnijden van het contact met het ‘ongewenste’ gevoel. Iets dat in de kindertijd levensreddend kan zijn, maar onbewust volgehouden in het volwassen leven vormt dit niet-voelen een innerlijke blokkade. Een blokkade die energie kost (want het is een contractie) en die het contact met je authentieke zelf en zijn expressie in de weg staat. Core Energetica geeft inzicht in de blokkades, in de gebeurtenissen die ze hebben veroorzaakt en vooral in hoe je ze onderhoudt. Zo leer je gaandeweg om tot een andere keuze te komen, de keuze om te ontspannen en los te laten, stapje voor stapje. Om voluit te leven en jezelf waar te maken. Het leidt tot diepere relaties met je naasten, tot intensere levensvreugde en tot een voller, vervullend contact met de realiteit van jouw leven.