Core Energetics groep

Waar bewustzijn en lichaam elkaar ontmoeten ontstaat leven, met zijn wervelingen (chakra’s), zijn bedoeling (hara) en zijn veld van mogelijkheden en essentie (core). Het multidimensionale wezen, dat elk van ons is, gaan we systematisch verkennen.
We ademen, stretchen en dansen elke week met een chakra thema, met de hara en de core dimensie, zodat we in 10 weken de volledige ladder op gaan in een “bevrijdende” stroom. Luisterend naar ons lichaam voelen we op elk niveau onze intentie en belichamen we de essentiële eigenschappen. We exploreren en verwerken de contracties die ons hinderen in het beleven van onze authenticiteit. Je komt meer in je lijf en wordt ruimer in je wezen, stevig en autonoom.
Een tweede reeks van april tot juni zullen we de omgekeerde beweging maken, in een manifesterende stroom.
In deze reis breng ik een praktische integratie van alle mijn kennis en ervaring met psycho-spiritueel werk, die ik doorheen de jaren vergaarde en die ik verrijkend vond.
Elke deelnemer kan zijn eigen doel vooropstellen om in deze reis te belichten.
Beweging en interactie, persoonlijke inbreng en meditatie brengen helderheid, en er is huiswerk voor wie iets meer wil.
Voorkennis over de chakra’s is niet nodig, wel een open geest en vermogen tot zelfreflectie.
De reeksen duren 10 weken en gaan door op woensdagavonden van 19.30 – 21.30 u.

Wat heb je nodig?
– gemakkelijke kledij, een handdoek en eventueel een flesje water
– een yoga mat en een matras
– geluidsboxen en goeie oortjes of een koptelefoon
– een stevig ego om de boeiende maar soms hobbelige wegen veilig te verkennen

Inschrijven: via het boekingsysteem
Bijdrage voor de reeks: 10*25 € = 250 €.

Bronnen, inspiratie en documentatie:

– Reis door de chakra’s, een oefenboek – Chakra werkboek (Anodea Judith & Selene Vega)
– Hands of light, Light Emerging, Core Light Healing (Barbara Ann Brennan)
– Energetica van de Ziel (John Pierrakos)
– de Padwerk lezingen (via Eva Pierrakos)
– Yoga, een beetje yoga in de Core, een beetje Core in de yoga.
– boeken van Alexander Lowen (Bioenergetica)

Core Energetics biedt training aan in bio-energetisch lichaamswerk (adem, beweging, dans, yoga, interactie) om in veilige omgeving je gespannenheid te lossen en het contact met je lichaam, met jezelf en met anderen  te verdiepen. Je leert je energie losser en spontaner te laten stromen, de blije maar ook de verdrietige, de heftige, de boze.
Aan bod komen begrippen uit het Pathwork (Eva Pierrakos): masker, Lager Zelf en Hoger Zelf, ware zelf en Core. Ook onze typische verdedigingsmechanismen volgens de karakterstructuren.
En de chakrapsychologie (Barbara Brennan, Anodea Judith ea.): aarden/fundament, lichaamsbewustzijn /sensaties, voelen en gevoel, persoonlijke kracht, hart/overgave, expressie, intentie, energie en levenskracht.  
We ronden af en integreren het geheel met relaxatie en meditatie. 

Kan dat online? Ja, hoor! De wekelijkse sessies doen we van eender waar, veilig van in ons kot. 
Met lichaamswerk, meditatieve en interactieve oefeningen, en uitgebreide deel/proces rondes. Ruimte om aan te gaan wat er in je leven is, uit te kaarten wat dwars zit, en je dromen vorm te geven. Dit alles met de steun van je groep. We leren van elkaars proces, oefenen met elkaar, werken zaken uit met elkaar.
De sessies zijn a.h.w. je labo, je plek voor verkenning, ontdekking, erkenning, rebellie, oefening. Soms ook je veilige toevlucht. Niet altijd makkelijk maar per saldo heel verrijkend voor je lichaam en je leven.
Kom deelnemen met je enthousiasme, je drempelvrees en je dromen.
Ideaal als aanvulling op individueel therapeutisch werk.

Vanaf 6 januari wekelijks op woensdagavond van 19.30 – 21.30 u  
Wie al enige ervaring heeft met lichaamswerk kan nu instappen voor deze wekelijkse sessies.
Inschrijven kan in principe altijd, maar wel graag voor minstens 10 sessies na elkaar, zodat we samen een veilige, vertrouwde omgeving kunnen creëren.

Yoga en Core combineren zoals het voor jou past, kan ook.  
En hopelijk kunnen we snel weer echt samen komen voor een paar uitgebreide dag workshops. De Relaxatie dagen waren leuk. De Ja-Nee dag is uitgesteld om Corona redenen, maar ooit komt er terug van.
Ik werk intussen aan een paar thema’s waar je heel concreet mee aan de slag kan.

Leuk als je deze pagina deelt!