Individuele sessies

“Change happens in relationship”

In individuele sessies ligt de focus op wat jij persoonlijk wil belichten en transformeren. juli2012 038 klein
Alle gevoelens, ook de moeilijke, de smossige, de lastige, zijn welkom.

Er is de aktieve methode, waarin je je energie in beweging brengt. Je leert optimaal te ademen en voert onder begeleiding gerichte lichaamsoefeningen uit die je energie laten stromen en helder maken wat er echt in je omgaat. Zo kan je het minutieuze werk verrichten aan je karakterstructuren en verdedigingsmechanismen (Core Energetics). En er is de receptieve component, waarin je in makkelijke kledij plaats neemt op de behandeltafel en ik mijn handen regulerend laat werken op je lichaam en energieveld (Hands-on Healing, Brennan Healing Science®).

Intake-formulier en -gesprek maken helder wat je graag wilt bereiken en welke werkwijze meest aangewezen is. De sessies kunnen specifiek aangevraagd worden, of in één langere sessie gecombineerd worden (Hoe werkt het praktisch?).

Ik zorg voor een veilige omgeving waarin je je als cliënt kunt ontplooien, zonder specifieke verwachtingen van mijn kant, maar wel met visie op jouw essentie. Mensen bezoeken een healer meestal omdat ze ergens mee (vast)zitten. Het is dan mijn bedoeling om je terug in “flow” te brengen. Het kan gaan over fysieke beperkingen, maar ook over een gemoedstoestand of een gewoonte die je wil veranderen. Je ervaart jezelf op een diep niveau als vreugde en die ervaring maakt je (veer)krachtig. Het is niet altijd gemakkelijk, soms confronterend, maar per saldo worden wezenlijke veranderingen in je leven mogelijk.

Je kan ook komen als het je goed gaat en je verlangt  nieuw gebied te verkennen op psycho-spiritueel vlak. Zodat je bewuster en geinspireerder gaat leven. Je ervaart jezelf op een diep niveau als vreugde en die ervaring maakt je (veer)krachtig

De klassieke hulpbronnen zijn artsen, kinesisten en psychologen. Healing is complementair aan al deze disciplines, en wordt ook gedefinieerd als het helen van de ziel, al dan niet gepaard gaand met genezing van het lichaam. Toch is healing niet confessioneel, je hoeft geen bepaalde godsdienst te belijden.